Fabryka Dizajnu

Dom, Psychologia, Biznes

Jak się piszeRozwój i nauka

Co najmniej czy conajmniej

Co najmniej czy conajmniej

W polskim języku, pomimo jego piękna i wyrafinowania, pojawiają się często trudności i pułapki. Jednym z takich wyrażeń, które wydaje się sprawiać trudności wielu z nas, jest „co najmniej” czy „conajmniej”. Czy zapiszemy je razem, czy osobno? Jest to pytanie, które często pada na lekcjach. Będąc od wielu lat polonistą, mogę podsumować, że to jeden z typowych błędów. Odpowiedź na to pytanie jest jednak prosta.

Właściwa forma pisowni przy używanych wyrażeń składających — najmniej tyle

Wyrażenie poprawne to „co najmniej”, pisane osobno. Wywodzi się ono z połączenia zaimka 'co’ i przysłówka w stopniu najwyższym 'najmniej’. Przykłady innych wyrażeń zaimkowych, które piszemy rozdzielnie to „co miesiąc”, „czym prędzej”, „tym bardziej”. Wszystkie te zwroty składają się z zaimka i innej części mowy, stąd zapisujemy je rozdzielnie. Określenie „co najmniej” można zdefiniować jako 'nie mniej niż’, na przykład: „Muszę przeczytać co najmniej 100 stron, aby zrozumieć ten temat.”

Co najmniej czy conajmniej, przysłówka najmniej, innej części mowy, najmniej kilkadziesiąt, ich znaczenia, mniej specyficzne, wynosi średnia krajowa, piszemy rozłącznie, wyrażenie zaimkowe, oznacza, najbardziej chyba,

Skąd błąd?

Błąd w pisowni „conajmniej” prawdopodobnie pojawił się z powodu podobieństwa. Przykładowo do wyrazów „przynajmniej” i „bynajmniej”, które piszemy łącznie. „Przynajmniej” i „bynajmniej” są to samodzielne słowa. Mimo, że brzmią podobnie, to jednak mają wyrażenia różne formy pisowni.

Co najmniej czy conajmniej — porada od eksperta

Profesor Jerzy Bralczyk wypowiedział się na ten temat. Zgodnie z profesorem, choć „przynajmniej” i „bynajmniej” piszemy razem, „co najmniej” ma mniejszą zdolność „przyklejania się” do następujących po nim słów. To określenie jest zbudowane z „co” i najwyższego stopnia przysłówka, co jest argumentem za rozdzielną pisownią.

Refleksje na temat pisowni — pomijamy reguły w codziennej komunikacji

Błąd w pisowni „conajmniej” wydaje się być na tyle powszechny, że wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z popełniania błędu. Może to być spowodowane tym, że w codziennej komunikacji często pomijamy detale gramatyczne. Warto jednak zwracać uwagę na poprawność językową. Poprawna polszczyzna jest istotna zarówno w komunikacji pisemnej, jak i ustnej.

Zobacz jak piszemy Po prostu czy poprostu

Co najmniej czy conajmniej

Zachęta do poprawności

Mówienie i pisanie poprawnie jest ważne. Odbiór naszej wypowiedzi przez innych jest często ściśle związany z naszą umiejętnością posługiwania się językiem. Poprawność językowa wyraża nasze wykształcenie. Również kulturę osobistą. Dlatego też zachęcam wszystkich do dbania o poprawność językową, zwłaszcza w tak podstawowych kwestiach jak pisownia „co najmniej” czy „conajmniej”.

Podsumowanie o dobrej pisowni

Ostateczna odpowiedź na pytanie „co najmniej czy conajmniej” jest jednoznaczna. Poprawna forma to „co najmniej”, pisane osobno. Niech ten artykuł będzie przypomnieniem i zachętą dla wszystkich. Dużą wartością jest prawność językową w naszych wypowiedziach.

Udostępnij

O autorze