Fabryka Dizajnu

Dom, Psychologia, Biznes

Jak się pisze

Obligatoryjny co to znaczy

Obligatoryjny co to znaczy

Jak mówi słownik języka polskiego słowo obligatoryjny, znaczy inaczej obowiązkowy. Warto jednak lepiej poznać co znaczy obligatoryjny.

Obligatoryjny – znaczenie, pochodzenie, odmiana

Obligatoryjny to przymiotnik. Słowo obligatoryjne dla wielu może wydawać się obce. Fakt słowo obligatoryjny używane jest głównie w odniesieniu do umów i prawa.

Zobacz też jak się pisze: wziąć czy wziąść, oraz kim jest malkontent.

znaczenie słów, źródło słowa

Charakter obligatoryjny

Obligatoryjny to przymiotnik, który wywodzi się od łacińskiego słowa „obligātōrius” od obligāre „związać, krępować przez związanie, poddać przymusowi prawnemu lub moralnemu”.

Słowo oznacza coś, co o czym możemy powiedzieć, że jest obowiązujący, obowiązkowy albo konieczy. W sumie to są synonimy słowa obligatoryjnie.
Przykład: Gdy mówimy, że dany dokument jest obligatoryjny. Mamy wtedy na myśli, że zobowiązuje on nas, lub kogoś innego, do wykonania określonego działania.
Słowo obligować? To czasownik, który pochodzi od tego samego korzenia co obligatoryjny. Obligować to nakładać na kogoś lub na siebie zobowiązanie.

Obligatoryjnie co to znaczy

Co znaczy obligatoryjny. Poniżej kilka przykładów.

  • Mówi się również o charakterze obligatoryjnym. Czyli wiążącym w prawie lub sumieniu.
    Rozporządzenie nałożyło na właścicieli domów obowiązek odśnieżania chodników.
  • Obligatoryjny to też obowiązujący (prawo)
    Odnoszący się do zobowiązania lub egzekwowania go pismo obowiązkowe.
  • Obligatoryjność czyli obowiązkowy
    Np. pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi do wypełnienia i kluczowymi ze względu na dany formularz.

Przykłady użycia słowa obligatoryjny w literaturze

Odpowiedział, że dosłownie: to nie jest obligatoryjny zakaz, tylko prośba.

Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Moje życie nielegalne

Udostępnij

O autorze