Fabryka Dizajnu

Dom, Psychologia, Biznes

Jak się piszeRozwój i nauka

Z kąd czy skąd

Z kąd czy skąd

Jak prawidłowo napisać „Skąd czy z kąd”? Wielu rodaków boryka się z trudnościami w napisaniu funkcji pytajnej tego zwrotu. Rozważmy częsty błąd od wskazywania szczegółów występujących w języku polskim. Naszym celem jest, aby poprawna pisownia tej funkcji pytajnej nie sprawiała już problemów.

Skąd pochodzi to wyrażenie?

Skąd to termin, który znaczy więcej, niż się wydaje. To małe słowo, ale o dużym znaczeniu, które może zastępować określenie miejsca, źródła lub przyczyny. Jest jak detektyw języka, który służy do zadawania pytań.

Z kąd czy skąd

Zagadkowe pochodzenie „skąd”

Skąd jest wyrazem, który często sprawia kłopoty. Pojawiają się różne błędne formy, takie jak zkąd, z kąd, z kąt czy skąt. Dlaczego? To pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź. Może to wynikać z naszej tendencji do analogii, myślimy, że jeśli piszemy „z domu” czy „z uczelni,” to również „z skąd” będzie poprawne. Ale to mylne myślenie. Warto też dodać, że końcówka „t” jest kwestią fonetyczną, wynikającą z ubezdźwięcznienia na końcu wyrazów. Jednak czasem to błędne kojarzenie prowadzi nas do zapisu „kąt,” co jest dalekie od poprawności.

Zaimek zastępujący określenie miejsca

Zaimek „skąd” może przybierać różne znaczenia. Ten zaimek określający może on pełnić rolę zastępczą dla określenia miejsca, źródła lub przyczyny, co sprawia, że jest używany jako pytający lub względny element w zdaniach podrzędnych. Dodatkowo może on występować w zdaniu jako wykrzyknik negujący to, co zostało wcześniej powiedziane.

Zobacz, jak piszemy: Nieważne czy nie ważne

 

Słownik PWN wskazuje drogę

Co mówi Słownik Języka Polskiego PWN na temat słowa „skąd”? To warto sprawdzić, aby poznać jego definicję. Otóż „skąd” może być zaimek zastępujący określenie miejsca, źródła lub przyczyny w zdaniach pytających lub podrzędnych. Przykład? „Skąd ci to przyszło do głowy?” albo „Wracaj tam, skąd przyszedłeś.” Bez względu na kontekst, zawsze piszemy to słowo z „s” na początku. To zapisane w kamieniu języka polskiego.

przyczyny czegoś, zdaniu podrzędnym, względne określają zarówno miejsce, wykrzyknik zaprzeczający, przyczyny czegoś, zanegowania wypowiedzi, zaimek określający miejsce, źródła przyczyny czegoś, używany w funkcji pytajnej, pytaniu miejsce, chcemy czemuś zaprzeczyć, skoro piszemy, zastępuje zatem, źródła przyczyny czegoś, używany w funkcji pytajnej, przyczynę czegoś, czym mowa, możemy użyć, miejsce rozpoczęcia ruchu, zaprzeczenie, względnej

Niezwykłość staropolszczyzny

W erze dawnej polszczyzny, zaimek „skąd” przybierał inną postać na piśmie – „zkąd”. Niemniej jednak, w mowie codziennej, litera „z” w tym wyrazie poddawała się pewnym zmianom pod wpływem dźwięku „k”, i choć zapis został odświeżony, stanowi to jedynie zapis historycznej uproszczonej wymowy. Obecnie taki zapis jest stanowczo niewłaściwy.

Aby utrwalić poprawny zapis zaimek „skąd”, warto przywołać podobne przykłady, takie jak „stąd”, „odkąd”, „dokąd”, „stamtąd”, które ułatwią wybór formy zgodnej z zasadami ortograficznymi.

 

Zobacz, jak piszemy: Przyspieszyć czy przyśpieszyć czy tez  Tempo czy tepo 

 

Pytanie Brzmi: „Skąd czy z kąd?”

Zaimki pytajne i względne pełnią funkcję wskazywania miejsca, czasu, sposobu, ruchu, punktu początkowego ruchu (skąd) oraz celu ruchu, czy ilości. Ich zadaniem jest stawianie pytań, wyjaśnianie szczegółów lub kwestionowanie tego, co zostało powiedziane.

Na przykład:

  • Pytająca forma: „Skąd te nietypowe pomysły?”, czy też „Skąd wiatr wieje?”
  • Względna forma: „Przejdź do miejsca, skąd przybyłaś.”
  • Zaprzeczająca forma, także wykrzyknik: „Czy ogłosiłaś to już? – Skądże znowu!”

Zgodnie z przepisami ortograficznymi, zaimek „skąd” powinien być pisany jako jedno słowo, z „s”, a nie „z kąd”.

Udostępnij

O autorze