Fabryka Dizajnu

Dom, Psychologia, Biznes

Zdrowie i Psychologia

ISTJ a ENFP

ISTJ a ENFP

Różnice między ISTJ a ENFP: Wgląd w osobowość z perspektywy psychologa

Kiedy po raz pierwszy spotkałem Marcina (ISTJ) i Kasię (ENFP) w moim gabinecie, wydawali się być jak ogień i woda. Marcin zawsze dokładnie planował każdy dzień, a Kasia unikała rutyny jak ognia. Ale niech moje doświadczenia posłużą jako kontekst do zrozumienia różnic między tymi dwoma typami osobowości.

 

Preferencje energetyczne – Introversion vs. Extroversion

Marcin (ISTJ) wolał spędzać czas sam, czerpiąc energię z własnych myśli. Kasia (ENFP) natomiast kwitła w towarzystwie innych, czerpiąc energię z interakcji społecznych.

 

Sposób postrzegania informacji – Sensing vs. Intuition

Podczas sesji Marcin opierał się na konkretnych faktach i doświadczeniach. Mówił: „Ostatnio przeczytałem, że…” lub „Z mojego doświadczenia wynika, że…”. Kasia natomiast często skupiała się na możliwościach, inspirując się przyszłością i abstrakcyjnymi pomysłami.

 

Proces podejmowania decyzji – Thinking vs. Feeling

Marcin podejmował decyzje na podstawie logiki i obiektywnych kryteriów. Mówił mi kiedyś: „Muszę to zrobić, bo to jest najbardziej logiczne”. Kasia kierowała się bardziej uczuciami i wartościami. Jej decyzje często były motywowane tym, co uważała za „dobre” lub „słuszne” dla innych.

 

ISTJ, ENFP

Stosunek do otoczenia – Judging vs. Perceiving

Marcin miał tendencję do trzymania się planów i rutyny. Kiedy raz ustalił coś, trudno było go przekonać do zmiany. Kasia była bardziej elastyczna i otwarta na nowe możliwości. Lubiła spontaniczność i dostosowywała się do zmieniających się okoliczności.

 

Zalety i wady

ISTJ, tak jak Marcin, często jest postrzegany jako odpowiedzialny, praktyczny i niezawodny. Może być jednak nieco nieugięty i oporny na nowe pomysły. ENFP, jak Kasia, jest entuzjastyczny, kreatywny i otwarty na ludzi. Z drugiej strony, ENFP może być nieprzewidywalny i miewać trudności z koncentracją na jednym zadaniu.

 

Anegdota

Kiedyś prosiłem Marcina i Kasię o przygotowanie prezentacji na temat ich doświadczeń życiowych. Marcin przyszedł z dokładnie zaplanowaną prezentacją z punktami i faktami. Kasia natomiast przyniosła z sobą kilka rekwizytów i opowiadała barwne historie bez konkretnego planu. Obydwoje byli skuteczni w przekazywaniu informacji, ale w zupełnie inny sposób.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o innych typach osobowości, przeczytaj Typy osobowości i test osobowości Junga – czym się wyróżnia

Udostępnij

O autorze